Betingelser for endring av Dagens Laveste Pris

  • Bare reservasjoner som er foretatt på www.imperialhotel-copenhagen.com's hjemmeside kan endres.
  • Reservasjonen kan ikke flyttes til et annet hotell. Flytting til et annet hotell betraktes som en kansellering og deretter en ny reservasjon.
  • Endringsgebyret gjelder per reservasjon.
  • Endringer kan bare foretas ved å kontakte Imperial Hotel på telefon 3312 8000 eller e-post imperialhotel@arp-hansen.dk. Eller til Arp-Hansen fellesbooking på telefon 8030 3045 eller e-post book@arp-hansen.dk.
  • Ved endringer tas det forbehold for eventuelle prisstigninger.
  • Endringen må foretas før kl.12 ankomstdagen, ellers betraktes den som en kansellering og ny reservasjon.